ที่ Bibliothèque nationale เดองฝรั่งเศส-อยู่ชั้น 1 บนแผนที่
แผนที่ของ Bibliothèque nationale เดองฝรั่งเศส-อยู่ชั้น 1