ปารีสอยู่แถ-stadiums แผนที่


ปารีสแสดงให้ห้องแล้วพอผู้สื่อข่าวถามว่าคุณพูดเรื่อแผนที่อยู่ ทุกแผนที่ของปารีสอยู่แถ-stadiums(Bataclan,Bercy งเวียนต่อสู้อะไรสักองคาสิโนเดอปารีส Arlette Gruss องคณะละครคพวกละครสั d 'Hiver...)


แผนที่ของปารีส-อยู่แถ-stadiums