ที่โรงละครเอ็ดเวิลด์ 7 บนแผนที่
แผนที่ของโรงละคร..เอ็ดเวิลด์ 7