คำภาษาละตินหนึ่งส่วนสี่ของแผนที่ปารีส
แผนที่ของภาษาละตินหนึ่งส่วนสี่ของปารีส